Gyngestolens historie

Gyngestolen gennem generationer - 1885 til 2018

Bevægelse, vugning og musik beroliger - hele livet

Intet beroliger mere end oplevelsen af at blive trygt omsluttet og vugget forsigtigt - tilsat af beroligende lyde. Gyngestolen og musicure gør oplevelsen i din krop unik.

Gyngestolsterapi påvirker din vestibulære sans(balance) og taktil sans(føle), dette udløser signal - og hormonstoffer i din hjerne, der alle styrker dine sanser og beroliger din krop. Musicure i gyngestolen, bringer din puls til ca 60 slag i minuttet. Dette mindsker uro i kroppen.

Gyngestolsterapi er kendt med god effekt hos mennesker med;

 • Stress
 • Angst
 • Autisme
 • Adhd
 • Demenssygdomme
 • Parkinson
 • Huntington corea
 • Depression
 • Smerter
 • Cancer
 • Hjertesvigt
 • Døende
 • Wellness 

Virkningen af gyngestolsterapi er individuel og lige så forskellig som du og jeg er som mennesker.

 

En af mange oplevelser

Ataksi er en sygdom i lillehjernen med tegn på koordinationsforstyrrelser,
som skyldes nedsat funktion af lillehjernen.
Martins symptomer er:
Dårlig finmotorik – klodsethed - bredsporet usikker gang og tit ændring i muskelspænding
samt balanceforstyrrelser med faldtendens.
Videoen her er lavet i samarbejde med Martin og hans forældre.

Lidt om sanserne

Vi har 7 sanser, som er delt op i primære og sekundære sanser.

Vores primære sanser udvikler sig allerede i forsterstadiet og er udviklet omkring 2 års alderen, herefter holder vi dem ved lige og giver dem ikke meget opmærksomhed. 

Vores primære sanser er

 • Muskel-led sans(kinæstetisk eller pro-prioceptiv sans)
 • Berøringssans(taktil sansen)
 • Balancesanss(vestibulær sansen)

Når du rammes af stress, depression, angst eller anden sygdom i hjernen som demens, eller du får en erhvervet hjerneskade som blodprop/blødning i hjernen (appopleksi), kan der ske fejltolkninger af dine primæresanser. Dette kan fører til ændret adfærd - humøret bliver mere trist, du kan blive hurtigere vred, måske du mister koncentrationen og lysten til deltage i aktiviteter, det kaldes for inaktivitet, eller du bliver ligeglad med det hele omkring dig. 

Mennesker med autisme, ADHD og Tourette er ofte svært udfordret på muskel-led sans og berøringssansen. Sansestimulerende hjælpemidler og behandlinger med gyngestolsterapi har en positiv effekt.

Vores sekundære sanser har vores fulde opmærksomhed gennem hele livet, det er de sanser vi har oplevelsen af vil svække os mest, hvis vi mister dem. 

Vores sekundære sanser er

 • Synssans(visuel sans)
 • Høresans(auditiv sans)
 • Lugtesans(olfaktorisk sans)
 • Smagssans(gustatorisk sans)